Diabetes en rijbewijs categorie 1: (cat 2 zie lager)

Een basisattest kan afgeleverd worden door uw huisarts met enkele uitzonderingen.

De maximum duur van het rijbewijs is 5 jaar voor cat 1.

Patiënten die 3 of meer inspuitingen met insuline krijgen of een insulinepomp hebben zijn rijgeschikt mits advies van een endocrinoloog (specialist in suikerziekte).

Bij complicaties door diabetes aan ogen, hart, zenuwbanen of bloedvaten, bewegen, enz is het advies van de desbetreffende specialist of CARA nodig.

De algemene voorwaarden voor goede opvolging van diabetes blijven gelden:

-stabiele diabetes

-inzicht in de ziekte

-kennen en herkennen van het risico van hypoglycemie (te laag bloedsuiker)

-strikte therapietrouw

-diabeteseducatie gevolgd hebben

-regelmatig medisch toezicht

 

Diabetes en rijbewijs categorie 2:

Vrij zijn van complicaties is niet langer een absolute voorwaarde bij medicatie die in therapeutische dosis geen hypoglycemie (te laag bloedsuiker) kan geven.

Naar veiligheid toe is een te laag bloedsuiker een enorm risico op ongevallen. Daarentegen is een niet extreem verhoogd bloedsuiker vooral gevaarlijk voor het ontwikkelen van complicaties, maar is het minder een probleem van veiligheid bij het rijden. Het is trouwens een gekend feit dat oudere mensen met diabetes type 2 best niet bijzonder scherp geregeld zijn omdat zij dan het risico lopen op hypoglycemie ( te laag bloedsuiker) wat veel ernstiger nevenwerkingen geeft en meer vroegtijdige overlijdens kan geven dan een licht verhoogde bloedsuiker of glycemie. Bij vragen hierrond moet ge uw huisarts contacteren.

Wel is er advies van de endocrinoloog (specialist suikerziekte) en desbetreffende specialist nodig (bv oogarts bij problemen met het zicht, neuroloog bij aantasting van zenuwbanen, enz)

-indien er kans is op hypoglycemie, of

-indien er onvoldoende inzicht is in hypoglycemie, of

-in het geval er andere complicaties aanwezig zijn (hart, ogen, zenuwbanen, enz).

 

De algemene voorwaarden blijven geldig:

-stabiele diabetes

-inzicht in de ziekte

-kennen en herkennen van het risico van hypoglycemie (te laag bloedsuiker)

-strikte therapietrouw

-diabeteseducatie gevolgd hebben

-regelmatig medisch toezicht

Welk attest moet ge overhandigen aan de keurende arts?

Zijn er geen ernstige complicaties (zicht, zenuwaantasting, enz) en neemt ge alleen medicatie die geen hypoglycemie (verlaagde bloedsuiker) veroorzaakt in therapeutische dosis dan volstaat een attest van uw huisarts waarin hij bevestigt dat de algemene voorwaarden, die hij hierboven kan overnemen, gelden en dat een rijbewijs kan toegekend worden voor een maximum duur van 3 jaar.

Neemt ge medicatie die wel hypoglycemie kan geven of zijn er ernstige complicaties dan is een attest van een endocrinoloog, specialist in diabetes, noodzakelijk.U kan dit best opvragen voor U een afspraak maakt voor de medische keuring.

Deze zal alle nodige bijkomende onderzoeken laten uitvoeren en dan een attest meegeven voor de keurende arts waarin de toegestane categorieën, de duur van de vergunning en eventuele voorwaarden zijn vermeld.