Geldigheidsduur medische schifting rijbewijs -vakbekwaamheid

 

De data staan expliciet vermeld op het rijbewijs.

Let op: voor mensen die een vakbekwaamheidsattest nodig hebben kan de datum verschillen van de geldigheidsduur van de medische geschiktheid! Verwar de data van beide niet!

Indien uw rijbewijs 5 jaar geldig is kan het aangewezen zijn de vervaldata van uw rijbewijs en de vakbekwaamheid te laten samenvallen. Dat is goedkoper dan 1 of 2 jaar later een nieuw rijbewijs te moeten laten aanmaken.

Sommigen denken dat, na het bezoek aan een erkend arts, een kopie van zijn keuringsattest volstaat om reeds te mogen rijden in afwachting van het bekomen van een nieuw rijbewijs door de gemeente. Dit is niet juist! Men moet een door de overheid afgeleverd geldig rijbewijs hebben.

Tussen het aanvragen en de aflevering kunnen meerdere dagen, tot een week verlopen. Vraag dus tijdig de vernieuwing aan van uw rijbewijs!

Hou er ook rekening mee dat voor sommige aandoening het advies van andere artsen nodig is: bv cardioloog, diabetoloog, neuroloog, nefroloog, CARA. Zorg dat dit tijdig in orde is, want een keurend arts kan in deze gevallen geen keuringsattest afleveren zonder deze bijkomende attesten.

Denk eraan dat iedereen die lijdt aan diabetes zijn rijbewijs zelf moet inleveren en een rijbewijs van beperkte duur moet aanvragen. Huisartsen hebben hier een zorgvuldigheidsplicht en moeten hun patiënt hierop wijzen en dit best noteren in het dossier.

Hetzelfde geldt voor andere beperkingen (zicht, verlammingen, enz.), de (huis)arts die hierover vragen heeft of niet zelf kan beslissen moet het advies inwinnen van de desbetreffende specialist.

De medische maximumduur van een rijbewijs cat 1 is onbeperkt behalve in geval van medische problemen (diabetes, enz)

Voor cat 2 is de maximum duur 5 jaar in de regel, maar bij medische problemen kan dit beperkt worden tot de duur die de desbetreffende specialist bepaalt.