Geneeskundige schifting of medische keuring rijbewijs bij handicap of ernstige ziekte- CARA

Wie heeft dit nodig ?

Wie een rijbewijs cat 1, bv een rijbewijs B voor privaat gebruik, heeft moet op het aanvraagdocument voor het bekomen van een rijbewijs van groep 1 (categorie A3, A, B, B+E) een verklaring van lichamelijke en geestelijke geschiktheid ondertekenen.

Indien U een beperking heeft: bv diabetes, pacemaker, oogziekte, amputatie, enz dan moet U advies inwinnen bij een arts.

Die kan afhankelijk van de reden U een toelating, eventueel van beperkte duur geven, of een doorverwijzing doen naar een specialist of naar het CARA (Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid)

 

Rijbewijs cat 2

U hebt altijd een medische keuring nodig afgeleverd door een erkend arts en centrum.

Deze is maximaal 5 jaar geldig, maar in sommige gevallen is de geldigheidsduur korter.

Ook hier kunnen beperkingen gelden bv voor hartziekten of diabetes.

Voor sommige aandoeningen zult ge eerst doorverwezen worden naar een specialist of naar het CARA (zie hieronder)

In elk geval zijn oogtesten altijd verplicht, deze kunnen afgenomen worden door een oogarts of in het centrum voor medische keuring indien dit over de nodige apparatuur beschikt.

 

Aanmelding bij het CARA

De eerste stap is het indienen van de medische vragenlijst, door uw arts (huisarts of specialist) ingevuld. Download de medische vragenlijst: http://www.bivv.be/storage/main/nl-evmv.pdf

Als u (ook) aanvrager bent voor de rijbewijzen van groep 2 (Cat. C, D of B bezoldigd vervoer), moet u ook een doorverwijzingsbrief van uw (arbeids)geneeskundige dienst of keurende arts voorleggen.

Uw medische vragenlijst ( EVMV) stuurt u op naar volgend adres:

 

BIVV Haachtstesteenweg 1405 1130 Brussel

 

Nadien zal u een afspraak worden toegezonden

U kunt steeds contact opnemen met het CARA secretariaat:

via e-mail: CARA@bivv.be

Tel  02 244 1552

Fax 02 244 1592