Medische schifting rijbewijs bij nieuwe ziekte

Wie ziek is of wordt, bijvoorbeeld suikerziekte of diabetes krijgt, of twijfelt aan zijn rijgeschiktheid, om gelijk welke reden, moet een arts raadplegen.

Deze kan u gerust stellen, een beperking opleggen of doorverwijzen naar een specialist of CARA.

Dit wordt vooral door houders van een rijbewijs cat 1 (de rijbewijzen B ) vergeten, of is niet geweten.

Voor houders van een rijbewijs cat 2 is er de verplichte medische controle op geregelde tijdstippen. Maar ook hier kunnen tussentijds problemen optreden die bijkomend advies nodig maken.Op het ogenblik dat iemand vaststelt dat hij een ziekte , bv diabetes ontwikkelt moet hijzelf onmiddellijk het nodige doen om na te gaan of zijn rijgeschiktheid dezelfde blijft, zowel voor de verschillende types (C, D..) als de duur.

Het meest voorkomend probleem zijn chauffeurs die diabetes of suikerziekte hebben of krijgen. Deze mensen hebben altijd een rijbewijs van beperkte duur nodig, ook categorie 1, met het klassieke rijbewijs B.

Ook mensen die een hartziekte ontwikkelen zitten in deze categorie (infarct, plaatsen stent, ritme stoornissen, enz.

Zij moeten dit zelf aanvragen! Hier rust een grote verantwoordelijkheid bij de artsen, vooral huisartsen om hun patiënten hierop attent te maken.

Vragen? contactuur ons

> Contacteer ons