Modelattest door huisarts mee te geven ter attentie van de keurende arts aan patiënt met diabetes type 2 zonder verhoogd risico

 

-M         heeft diabetes

Zijn diabetes is stabiel

Patiënt heeft inzicht in zijn ziekte en kent en herkent hypoglycemie

Hij is therapietrouw en wordt regelmatig gevolgd

Hij heeft diabetes educatie gevolgd

Hij heeft geen verhoogde kans op hypo’s.

De duur van het rijbewijs is beperkt tot: ……..(max 3 j voor klasse 2)

 

Dit attest mag afgeleverd worden door de huisarts indien betrokkene alleen medicatie zonder kans op hypo’s neemt (genre metformine, Januvia,..) en geen majeure complicaties vertoont (zicht, neurologisch, enz)

Patiënt met ernstige complicaties of medicatie die wel hypo’s kan geven moet gezien worden door een endocrinoloog (geen internist) (insuline, sulfamiden, ..) die de nodige attesten en onderzoeken zal doen en meegeven.